خندیدن اعتراض اصفهان اعتراض انتخابات

خندیدن: اعتراض اصفهان اعتراض انتخابات اصلاح طلب نماینده مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احمدي‌نژاد رايانه‌اي است كه ما نرم‌افزارش را نداريم / حدادعادل

غلامعلي حدادعادل كه مهمان اين هفته برنامه دستخط بود، از نگاهش به سياست گفت. او با اذعان به اينكه فكر نمي كرديم كلا فهرست اصولگرايان در مجلس راي نياورد، در مورد

احمدي‌نژاد رايانه‌اي است كه ما نرم‌افزارش را نداريم / حدادعادل

حدادعادل: احمدي نژاد رايانه اي است كه ما نرم افزارش را نداريم

عبارات مهم : مجلسي

غلامعلي حدادعادل كه مهمان اين هفته برنامه دستخط بود، از نگاهش به سياست گفت. او با اذعان به اينكه فكر نمي كرديم كلا فهرست اصولگرايان در مجلس راي نياورد، در مورد مجلس دهم گفت: من تصور مي كنم يك مجلسي است كه هيچ جرياني از جريانات سياسي حاكميت مطلق ندارد.

احمدي‌نژاد رايانه‌اي است كه ما نرم‌افزارش را نداريم / حدادعادل

مجلسي است كه دو الي سه جريان به يك شكلي با هم در توازن و تعادل هستند. از دو الي سه طرف به هم فشار مي آورند ولي برآيند اين فشارها هيچ جرياني حاكم نيست. حداد عادل انتخابات رياست جمهوري دوازدهم را نيز خيلي جدي توصيف كرد و گفت: اصولا از بعد از انتخابات آقاي هاشمي يعني از ۷۶ به بعد، انتخابات رياست جمهوري در ايران رقابتي شد. يعني مسابقه جدي شده است است چون تا آن وقت همه مي توانستند نتيجه را پيش بيني كنند.

ولي از ۷۶ به بعد انتخابات رياست جمهوري عرصه مسابقه جدي شده است است و هر چه وقت مي گذرد جدي تر مي شود. حداد عادل در پاسخ به مجري برنامه كه پرسيد عضویت احمدي نژاد در انتخابات را پيش بيني مي كرديد يا خير، گفت: من راجع به آقاي احمدي نژاد تعبيري دارم كه آن پاسخ همه سوالات شماست. من مي گويم آقاي احمدي نژاد يك رايانه اي است كه ما نرم افزارش را نداريم و نمي توان پيش بيني كرد چه اتفاقي رخ مي دهد. او از تصميم اصولگرايان براي حمايت از احمدي نژاد در سال هاي ٨٤ و ٨٨ دفاع كرد و گفت: هر تصميم سياسي را بايد در مختصات زماني و مكاني خود ارزيابي كرد.

غلامعلي حدادعادل كه مهمان اين هفته برنامه دستخط بود، از نگاهش به سياست گفت. او با اذعان به اينكه فكر نمي كرديم كلا فهرست اصولگرايان در مجلس راي نياورد، در مورد

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: مجلسي | رايانه | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs